Städax Fönsterputs utför fönsterputs och fastighetsrengöring till såväl privatpersoner och företag, som till kommuner och landsting. I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid att arbeta miljömedvetet och använder enbart rengöringsmetoder som gör minsta möjliga miljöpåverkan, samtidigt som vi strävar att varje fönster ska bli kristallklart, både ut- och invändigt. Våra tjänster utförs till bostäder och byggnader av alla storlekar, från lägenhet och villa, till skola och sportarena. Välkommen till Städax Fönsterputs AB.

”Städax verksamhet påverkar och påverkas av sin omvärld på flera sätt – såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Den naturliga utgångspunkten är att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal ekonomisk avkastning, men med omsorg och respekt för människor och miljö.”

”Miljömässig hållbarhet för Städax innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan samt att optimera resursutnyttjandet.”

”Nyckeln till en långsiktigt hållbar utveckling ligger i förmågan att tolka och förstå affärsmöjligheter och risker i en föränderlig omvärld. För att kunna positionera sig för framtida behov och önskemål krävs därför en strukturerad omvärldsbevakning och en aktiv intressentdialog.”