Miljömässig hållbarhet för STÄDAX innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan samt att optimera resursutnyttjandet.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA DEN EGNA MILJÖPÅVERKAN

STÄDAX verksamhet påverkar miljön genom den energi som används främst för uppvärmning av egna kontor, utsläpp från transporter, kemikaliehantering och avfallshantering. De koldioxidutsläpp som STÄDAX verksamhet genererar är utsläpp från egna servicefordon, från affärsresor och uppvärmning av egna kontor. STÄDAX långsiktiga målsättning är att fasa ut fossila bränslen. Under 2016 fokuserades främst på att minska koldioxidutsläppen från egna bilar genom effektivare kör planering. Städax ser fram emot att beställa sin första elbil.

Naturligtvis skall alla kemikalier redovisas och miljövänliga produkter prioriteras.