EN VANLIG DAG PÅ JOBBET

De viktiga medarbetarna är ett återkommande tema på Städax. Denna gång ska ni få en glimt av deras vardag och konkreta arbetsuppgifter. Hur ser en typisk arbetsdag ut för en fönsterputsare på en av Sydsveriges största fönsterputsfirmor?

Read more


MEDARBETARNA OM STÄDAX

Medarbetarna är Städax viktigaste resurs och nyckeln till framgången. Med bravur efterlever de de slagkraftiga ledord som ägarna Joel och Sebastian har förankrat hos dem: “vi är kvalitet”, “inga fönster är för svåra att putsa”, “när inte bara utsidan räknas.”

Read more


MÖT PERSONERNA BAKOM STÄDAX

Joel Nygren och Sebastian Olsson är personerna bakom det stora företaget med det lilla företagets tänkande. Städax Fönsterputs verksamhet har varit i rörelse sedan 1981 och drivs sedan 2009 av vd:n Joel och driftchefen Sebastian.

Read more


ARBETE INOM MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Miljömässig hållbarhet för STÄDAX innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan samt att optimera resursutnyttjandet.

Read more


ARBETE INOM SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet för STÄDAX innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, men också ett lokalt samhällsengagemang.

Read more


GOD ETIK OCH MORAL

STÄDAX har samlat de affärsetiska principer som gäller för verksamheten i en gemensam uppförandekod, Code of Conduct. Principerna ska fungera som vägledning för dagliga arbetsuppgifter och beslut.

Read more


ARBETE INOM AFFÄRSMÄSSIG HÅLLBARHET

För STÄDAX innebär affärsmässig hållbarhet en etiskt försvarbar och lönsam utveckling över tid, vilket uppnås genom fokus på resultat, tillväxt, kvalitet och utveckling.

Read more


STYRNING OCH KONTROLL AV HÅLLBARHETSARBETET

På STÄDAX arbetar ledningen med att särskilt syna verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv, att ta fram förbättringsförslag på gemensamma principer och att samordna större gemensamma hållbarhetsinitiativ.

Read more


VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH FOKUSOMRÅDEN 2017

Alla hållbarhetsaspekter är viktiga, men för att göra skillnad är en prioritering nödvändig.

Read more